Menu
Your Cart

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.  Přídavné a zátěžové pružiny MAD v žádném případě neslouží k navýšení maximálního zatížení vozu nad hodnotu stanovenou v technickém průkazu daného vozu !!!

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, zásilku na dobírku nepřijmeme.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  4. Špatně vybraný typ zátěžových pružin neni důvodem k reklamaci. 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od její podání.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě, ne však na dobírku. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem (potvrzený dobropis). Náklady spojené s dopravou se nevrací.
Řešení sporů:
Vznikne-li mezi kupujícím a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit  přímo, máte právo se obrátit přímo na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) s možností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR).
Tento orgán pracuje na základě novelizace zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele od 1.2.2016.
Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne kdy jste u nás poprvé uplatnil požadavek / reklamaci, která je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Více informací na (www.adr.coi.cz).