Menu
Your Cart

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších zákonů a zvláště novému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (nařízení GDPR).

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu a při bezhotovostní platbě bankovní účet. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě jsou zpracovávány pouze v elektronické podobě a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Zpracováváme Osobní údaje jednak ve smyslu čl.6 odst.1 psm.b) nařízení GDPR za účelem povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a jednak ve smyslu čl.6 odst.1 psm.c) za účelem povinnosti vůči plnění účetní, daňové a jiné evidence.

Ke zpracování Osobních údajů není zapotřebí zvláštního souhlasu kupujícího ani kontaktní osoby. Tento vztah vzniká uzavřením obchodní smlouvy (elektronickým objednáním zboží prostřednictvím našeho e-shopu, vyplněním potřebného formuláře a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami).

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se zpracováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.